سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

وب سایت شخصی جعفر لک زائی

نظر

حلول ماه مبارک رمضان در سال 99 را تبریک عرض می کنم.

باید با واژه موفقیت مأنوس شد و آن را درک کرد.

باید هر موفقیتی را تشویق کرد، اگر موفقیت ها را تشویق نکنیم به ناچار شکست ها تشویق می شوند.

موفقیت ها را باید شناخت.

اگر موفقیت شناخته نشود درسی که باید از آن می گرفتیم آموخته نمی شود.

 

 

تا کسی به روز نباشد معنای به روز بودن را نمی فهمد، یعنی هر فردی که به روز باشد از به روز بودن می تواند معنا ایجاد کند.

حالا به نظر من هر آن کسی که شکست می خورد مستحق کمک دیگران است و مهمتر از آن، اگر کسی کارش را درست انجام داد و موفق شد به مراتب باید از او حمایت بیشتر کرد.

پس هر دو لازمه کمک هستند و هرکس به طریقی اولی تر.

ترغیب برای تلاش بیشتر مهمتر از کسب نتیجه است لذا آنچه در گذشته شنیده ایم را به یاد می آوریم که ما مکلف به انجام وظیفه ایم نه نتیجه.

پس هر دو گروه و طیف را باید تشویق کرد تا از مسیر موفقیت که همانا خودشکوفایی و خودتوسعه ای است کسی وانماند.

بنابراین کسب جایگاه جدید در این شرایط نفس گیر لازمه برنامه های ما باید قرار گیرد.