سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

وب سایت شخصی جعفر لک زائی

نظر

دو روز مهم در زندگی وجود دارد: یکی روزی که بفهمیم چرا به دنیا اومدیم و یکی روزی که به اون چرایی، جامه عمل بپوشانیم. چون خیلی ها هستند که می فهمند چرا به دنیا اومدند، ولی حاضر نیستند تلاشی برای تحقق اون انجام بدهند. روز تولد، روز ازدواج، روز تولد فرزند، روز قبولی دانشگاه، روز مرگ و ... هم مهم هستند. ولی نه به اندازه اون دو روز بالایی.