سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وب سایت شخصی جعفر لک زائی

ما امروز موظفیم خدمتگزار واقعی مردم باشیم.

 

1.اخلاقی حسنه

 2.رفتاری با متانت

3.برخوردی شایسته

4.دقت در وقت مردم

5.توسعه عدالت محوری

6.مهرورزی به بندگان خدا

7.حافظ ارزشهای انقلاب

8.صادقانه عمل نمودن

9.پرهیز از نفاق و چاپلوسی

10.سعی در نابودی جو تملق

11.نسپردن انقلاب بدست نا اهلان

12.تقویت افراد معتقد به ولایت

13.فرو بردن خشم در محیط کار

14.مساعدت به اقشار اسیب پذیر جامعه